Skip to content

Khi các cầu thủ diễn viên thi nhau vào bếp bằng Midjourney AI

Giải trí
  • Midjourney là một nơi thí nghiệm sản xuất trí tuệ nhân tạo như OpenAI. Đây cũng là tên của một dự án về trí tuệ nhân tạo đang được thử nghiệm, cải tiến và đã được đưa vào hoạt động từ tháng 7 năm 2022. Dự án này đang dần được phổ biến và khá nổi tiếng tại nền tảng Discord của các nước phương Tây và các nước châu Mỹ.

    Sử dụng Midjourney AI có khả năng tạo ra hình ảnh nhân tạo từ một thông tin được cung cấp. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích thông tin của người dùng để tiến hành lấy dữ liệu và trả về kết quả. Hệ thống có một cơ sở dữ liệu khổng lồ cùng thuật toán phức tạp để ghép các ảnh liên quan đến từ khóa thành một bức tranh hoàn chỉnh nhất.

    Những bức hình những người nổi tiếng nấu ăn trên đường phố hay kiểu Neymar tự selfie phát 3 nếu không được chú thích bên dưới chắc tôi sẽ nhầm tưởng nó là ảnh thật:

    6405327_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-11.jpg 6405328_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-13.jpg 6405329_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-12.jpg 6405330_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-14.jpg 6405331_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-15.jpg 6405332_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-16.jpg 6405333_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-18.jpg 6405334_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-17.jpg 6405335_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-19.jpg 6405338_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte.jpg 6405339_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-2.jpg 6405340_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-3.jpg 6405341_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-4.jpg 6405342_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-7.jpg 6405343_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-5.jpg 6405344_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-6.jpg 6405345_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-8.jpg 6405346_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-9.jpg 6405347_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-10.jpg6405351_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-21.jpg 6405352_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-22.jpg 6405353_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-23.jpg 6405354_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-24.jpg 6405355_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-26.jpg6405355_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-26.jpg6405356_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-27.jpg 6405357_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-25.jpg 6405358_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-29.jpg 6405359_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-30.jpg 6405360_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-28.jpg 6405361_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-31.jpg 6405362_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-34.jpg 6405363_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-33.jpg 6405364_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-36.jpg 6405365_midjourney_ai_ronaldo_messi_beckham_tinhte-35.jpg

  • Nhìn nó vẫn cư AI thế nào ấy

Chủ đề liên quan

0

Trực tuyến

47

Người dùng

96

Chủ Đề

223

Bài Viết