Skip to content

Top 5 đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín

Cafe AI
 • Danh sách đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín dựa trên tiêu chí chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, được các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh tin dùng. Thông tin này sẽ rất hữu ích cho các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh đang tìm kiếm đối tác cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử.

  1. Hướng dẫn chọn nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử đáng tin cậy

  Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/9/2018 quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Theo đó, tất cả các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020. Gần đến hạn cuối triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, việc tìm kiếm một phần mềm hóa đơn điện tử phù hợp gặp nhiều khó khăn. Các tiêu chí quan trọng là tính dễ sử dụng, tích hợp với các phần mềm quản lý khác, bảo mật cao và dịch vụ chất lượng.

  Để có sản phẩm tốt, doanh nghiệp cần lựa chọn những nhà cung cấp có kinh nghiệm nghiên cứu và chú trọng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng.

  2. Top 5 nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín

  Hiện nay, có nhiều đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, mỗi phần mềm sẽ có đặc điểm riêng về lập trình, giao diện, truy xuất dữ liệu và bảo mật thông tin. Mỗi nhà cung cấp hóa đơn điện tử cũng có chính sách và hỗ trợ khách hàng riêng.

  Dưới đây là danh sách "Top 5" nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín được các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh đánh giá cao tại Việt Nam.

  • Phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice.
  • Softdreams và phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice.
  • VNPT với phần mềm hóa đơn điện tử VNPT-EINVOICE.
  • Viettel và phần mềm hóa đơn điện tử S-Invoice.
  • Misa với phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice

Chủ đề liên quan

0

Trực tuyến

47

Người dùng

96

Chủ Đề

223

Bài Viết