Skip to content

Hơn 8000 nhà văn, nhà thơ đòi bồi thường vì AI

Cafe AI
 • Hơn 8.000 nhà văn, nhà thơ trong đó có nhiều tác giả của những tác phẩm nổi tiếng đã yêu cầu các công ty bồi thường vì dùng các ấn phẩm của họ làm "thức ăn" cho AI.

  Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT, Bing đã có thể tạo ra những đoạn văn theo phong cách của một nhà văn cụ thể nhờ vào việc được huấn luyện bằng các tác phẩm văn học của nhà văn đó.

  Vì lý do này, hơn 8.000 tác giả văn học đã gửi đơn yêu cầu được bồi thường khi các tác phẩm của họ bị sử dụng trái phép trong việc huấn luyện AI.

  Đây là phong trào do The Authors Guild (Hiệp hội Nhà văn) khởi xướng. Cụ thể, các tác giả đã ký vào lá đơn có tên "The Authors Guild’s Open Letter to Generative AI Leaders" (Lá thư mở của Hiệp hội Nhà văn gửi tới các nhà lãnh đạo của AI).

  Nội dung đơn yêu cầu các công ty công nghệ trả tiền bồi thường vì đã sử dụng trái phép các tác phẩm văn học cho việc huấn luyện AI, trong đó có đoạn: "Các công cụ A.I được xây dựng là nhờ vào các tác phẩm của chúng tôi. Hàng triệu các ấn bản sách, văn bản, đoạn văn, thơ được sử dụng làm "thức ăn" cho AI mà không tốn một đồng nào. Sẽ công bằng hơn khi các công ty công nghệ đang chi hàng tỷ USD để phát triển AI trả tiền cho các tác giả. Không có các tác phẩm của chúng tôi, AI trở nên rất tầm thường".

  Trong số những người tham gia có cả các nhà văn nổi tiếng như Suzanne Collins - tác giả của The Hunger Games hay Margaret Atwood - tác giả The Handmaid's Tale.

  Đơn yêu cầu sẽ được gửi tới CEO Sam Altman của OpenAI, Sundar Pichai của Alphabet, Mark Zuckerberg của Meta, Emad Mostaque của Stability AI, Arvind Krishna của IBM và Satya Nadella của Microsoft.

  Bên cạnh đó, nội dung lá thư còn cáo buộc AI không chỉ được sử dụng bất hợp pháp mà còn đang đe dọa đến công việc của các tác giả văn học. Do việc sử dụng trái phép các tác phẩm văn học cho việc huấn luyện AI, giờ đây trí tuệ nhân tạo đang gây ảnh hưởng đến công việc của các tác giả bằng việc xuất bản ra thị trường các tác phẩm sách, báo chí tầm thường dựa trên phong cách sáng tác của các nhà văn, nhà thơ.

  Các tác giả cũng yêu cầu các công ty công nghệ phải xin phép tác giả và bồi thường cho việc đã, đang và sẽ sử dụng các tác phẩm văn học trong việc huấn luyện AI.

Chủ đề liên quan

0

Trực tuyến

47

Người dùng

96

Chủ Đề

223

Bài Viết