Skip to content

Google Adsense kiểm soát tần suất quảng cáo giữa lần tải trang

Học Content Marketing
 • Kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023, Google Adsense sẽ thay đổi cách hoạt động của định dạng quảng cáo giữa lần tải trang thuộc Quảng cáo tự động để cho phép bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với tần suất hiển thị quảng cáo giữa lần tải trang cho người dùng.

  Nội dung thay đổi

  Giờ đây, quảng cáo giữa lần tải trang sẽ xuất hiện khi người dùng rời khỏi một trang hoặc quay lại trang đó.

  Sau khi bật quảng cáo giữa lần tải trang trong Quảng cáo tự động, bạn sẽ có thể thay đổi tần suất hiển thị những quảng cáo này.

  Tần suất mặc định được đặt là 10 phút. Bạn có thể chọn tần suất của riêng mình (từ 1 phút đến 1 giờ), tuỳ thuộc vào số lượng quảng cáo giữa lần tải trang mà bạn muốn hiển thị cho người dùng.

  Tìm hiểu cách chọn tần suất hiển thị quảng cáo giữa lần tải trang.

Chủ đề liên quan

0

Trực tuyến

47

Người dùng

96

Chủ Đề

223

Bài Viết